Preface1

Preface2

 

preface3

 

Účetnictví

Vedení účetnictví (zpětné zpracování účetnictví, rekonstrukce účetnictví, kontrola účetnictví) a daňové evidence podle platných předpisů od otevření účetních knih, až po zpracování roční účetní závěrky (včetně daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob) a její zveřejnění, jak ukládá Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. §21a.

Mzdová a personální agenda

 • Vedení personální agendy, výpočet mezd zaměstnanců firmy a vypracování podkladů pro hlášení příslušným úřadům (FÚ, OSSZ, ZP).
 • Vyhotovení příkazu k úhradě plateb odvodů z mezd.
 • Výpočet a evidence povinného ručení za zaměstnace pro Českou pojišťovnu i Kooperativu.
 • Samozřejmostí jsou všechna roční hlášení pro FÚ, OSSZ (ELDP), výpočet ročního zúčtování daně pro zaměstnance atp...

Další služby

 • Zastupování nebo asistence při kontrolách a jednání s úřady – FÚ, OSSZ, ZP, ÚP, Statistika a další
 • Externí zpracování účetnictví
 • Zpětné (roční) zpracování účetnictví
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Účetní poradenství
 • Zpracování podkladů pro úvěry bank
 • Možnost odložení daní do 30. 6.
 • Silniční daň
 • Daň z nemovitostí
 • Daň z převodu nemovitostí

Copyright by D-TECH s.r.o. | Created by HPCom